NANO-Tech

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O stronie

O stronie

Strona NANO-Tech powstała z myślą o tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie technologii oraz metod doświadczalnych stosowanych przy badaniach nanostruktur.

Główną ideą utworzenia niniejszego serwisu było zebranie informacji, często trudno dostępnych w języku polskim, które są niezbędne do rozpoczęcia pracy z dowolną aparaturą ultrawysokiej próżni. Ponadto na stronie będą zamieszczane artykuły dotyczące różnych technik doświadczalnych stosowanych przy manipulacji oraz badaniach prowadzonych nad nanomateriałami.

Treści zawarte na stronie są kierowane głównie do osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu fizyki i wiedzą czym jest fizyka ciała stałego, chociaż mam nadzieję, że niektóre artykuły zainteresują nie tylko fizyków.

W artykułach opisano elementy aparatury znajdującej się w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.